Environment and Ecology

environment - ecology - nature - habitat - gaia - permaculture - systems - sustainability ...

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Books Çevre ve Ekoloji (Turkish)

Çevre ve Ekoloji (Turkish)

E-mail Print PDF
Çevre ve Ekoloji

Çevre ve Ekoloji (Turkish) -

Environment and Ecology

Fikret Berkes, Mine Kışlalıoğlu

Remzi Kitabevi
Fiyatı : 15,00 TL

Çevre ve ekoloji konuları herkesin günlük hayatını temelden ilgilendiriyor. Bu konularda Türkiye'yi ele alan, özgün ve genel okur kitlesine ulaşabilecek bir kitap şimdiye kadar yazılmamıştı. Elinizdeki kitap işte bu boşluğu doldurmayı amaçlıyor. "Öyle bilimler vardır ki, hiç olmazsa genel kuralları ve nitelikleriyle herkesin bilmesi gerekir. Bilsek de bilmesek de, istesek de istemesek de, nasıl havanın içinde yaşıyorsak, bu bilimlerin de içindeyizdir ve bu bilimlerin yasalarına, kurallarına göre yönetilip yaşamaktayızdır. Ekoloji de böyle bir bilimdir." "Bir bilimcinin, halklaştırılmış bir yapıt yazması, bilimsel yazmasından çok daha zordur. Çünkü bilimi halklaştırmak için, önce o bilimi gerçekten çok iyi bilmek, sonra kendisine anlatılacak halkı çok iyi bilmek gerekir."

Dr. Mine Kışlalıoğlu'yla Dr. Fikret Berkes, uzmanı oldukları çevrebilimini ve bunu anlatacakları Türk halkını çok iyi bildikleri için, konunun dışında kalan bizim hepimizin anlayabileceğimiz ve ilgiyle okuyabileceğimiz bir yapıt vermişler.''

 

Choose Language


The GURUS & ACTIVISTS